Aliye Üster Vakfı

Ege Üniversitesi Lisans , Yüksek Lisans Öğrencilerine Eğitim Bursu ve Akedemisyenlere Bilimsel Proje Destekleri

2023 Destek Programı için tıklayınız

Aliye Üster Vakfı’na Hoşgeldiniz

Ege Üniversinde Lisans yada Yüksek Lisans Programlarına Devam Eden Öğrencilerimiz ve Akdemisyenlerimiz İçin Eğitim Desteklerimiz 2013 Yılından Beri Kesintisiz Olarak Devam Etmektedir. Güncel Destek Programlarına ve Katılma Koşullarına , Ayrıca Geçmiş Programlara Ait bilgilere Sitemizin Menülerinden Ulaşabilirsiniz.


ege üniversitesi burs

Yüksek Lisans-Doktora Desteği

Yüksek Lisans-Doktora Desteği Kabul Koşulları ,Lisansüstü programlara tam burslu olarak kabul edilmenin koşulu yüksek başarı ve ekonomik destek gereksinimidir.Maddi İmkândan Mahrum Olmak: Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, başka yerden burs, maaş vb almamak (belgelenecektir).

bilimsel porje desteği

Bilimsel Proje Desteği

Proje Desteği Türleri ve Nitelikleri Desteklenecek projelerin sayısı ve bütçeleri, her yıl Aliye Üster Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Destek kapsamında,Fen,Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarındaki araştırma projeleri, lisansüstü tez projeleri ve çok disiplinli bilimsel araştırma projeleri değerlendirilir.

Aliye Üster Vakfı

Vakfımızın Amacı

Vakfın amacı, eğitim ve öğretime yardımcı olup; Ege Üniversitesi Yüksek Öğrenim Kurumları’nda ve bunların her safhasında öğretim ve eğitimde, toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak maddi ve manevi katkı ve yardımda bulunmaktır.


2023 Yılı Proje Desteği

ALİYE ÜSTER VAKFI BİLİMSEL PROJELERİ DESTEKLEME İLKE ve ESASLARI AMAÇ ve KAPSAM 2023

aliye üster vakfı bursu

Bu ilke ve esaslar, Aliye Üster Vakfı desteğinde yürütülecek olan araştırma proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, izlenip sonuçlandırılması ve yayımlanmasına ilişkin uygulamaları belirler. İlke ve esaslar, Ege Üniversitesi öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve desteklenmek üzere Vakıfa sunulan projeleri kapsar.

Bu ilke ve esaslar Vakıf Yönetim Kurulu (bundan sonrası Yönetim Kurulu olarak anılacaktır) tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve gereğinde yine Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

İNCELE